Seminarai ir mokymai


Efektyvaus mokymo kriterijai. Kaip pritaikyti tai savo pamokoje?

Seminaras skirtas ikimokyklinio ugdymo specialistams, pradinių klasių mokytojams ir mokytojams dalykininkams.

Prof. R. Feuerstein Tarpininkavimo mokantis teorijoje (angl. Mediated learning theory) aprašė, kokia ,,mokytojo‘‘ ir ,,mokinio‘‘ sąveika yra geriausia ir efektyviausiai keičianti vaiko pažinimą ir mokymąsi. Ši teorija padeda atsakyti į klausimą, kodėl tiek daug Nobelio premijos laurėtų yra žydų kilmės, kaip turėtume auginti vaikus, kad jie augtų smalsūs ir imlūs, kaip reiktų mokyti mokinius, kad jie ne tik mokytųsi, bet ir išmoktų.

Seminaro dalyviai:

 • susipažins su 12 efektyvaus mokymo kriterijų (pagal R. Feuersteiną);
 • sužinos, kaip taikyti efektyvaus mokymo principus savo pamokoje;
 • išmoks naudotis kognityviniu žemėlapiu – praktiniu įrankiu analizuoti užduotis ir suprasti, kodėl vaikai susiduria su mokymosi sunkumais;
 • sužinos ir išmoks praktinių mąstymo ir mokymosi strategijų, kaip mokyti mokinius efektyviai mokytis ir mąstyti;
 • aptars, kaip skatinti mokinių aktyvumą ir jų savarankišką mokymąsi.

Seminaro trukmė – 6 ak. val.

 

Ko reikia, kad vaikas išmoktų?

Seminaras skirtas pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

Seminaro dalyviai:

 • susipažins su 28 esminėmis mokymuisi pažinimo funkcijomis (pagal R. Feuersteiną);
 • aptars galimus mokymosi sunkumus remiantis nepakankamai arba dar nesusiformavusiomis (angl. deficient) esminėmis mokymuisi pažinimo funkcijomis (pagal R. Feuersteiną);
 • išmoks efektyvaus informacijos ir duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo bei atsakymų pateikimo strategijų ir taisyklių;
 • analizuos ir aptars konkrečius individualius mokymo/si atvejus.

Seminaro trukmė- 6 ak. val. 

 

Nuotolinio mokymo programa pedagogams: Kaip padėti mokiniams išmokti? Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti

Feuersteino metodas - unikali ugdymo sistema, kuri jau padėjo tūkstančiams besimokančiųjų visame pasaulyje pagerinti savo mokymąsi, mąstymą ir pasiekimus. Metodo esmė – pažinti besimokančiojo kognityvinius mokymo/si procesus, suprasti jam labiausiai tinkamus ir neefektyvius mokymo/si metodus, mokyti mąstymo ir mokymosi taisyklių bei strategijų. Šis metodas itin aktualus pedagogams ir visiems, kurie nori daugiau sužinoti pagalbą ir mokymą mokytis, efektyvių kognityvinių mokymo/si strategijų taikymą kasdieninėse ir praktinėse mokymo ir mokinio mokymosi veiklose. 

Mokymų programa sudaryta iš trijų, vienas po kito sekančių mokymo modulių:

 • Pirmajame mokymo modulyje ,,Kaip padėti mokiniams mokytis ir išmokti? (12 ak.val.) pedagogai supažindinami su esminėmis mokymui/si pažinimo funkcijomis, jų atpažinimu, vertinimu bei korekcija/ ugdymu mokymo bei mokymosi veikloje. Modulyje daug dėmesio skiriama pedagogų gebėjimams suprasti individualius atskirų mokinių grupių/sutrikimų kognityvinės raidos bei mokymo/si ypatumus, galimas mokymo/si sunkumų priežastis;
 • Antrajame modulyje ,,Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti’’ (12 ak. val.) pedagogai supažindinami su tarpininkavimo mokantis teorija, mokymosi mediacija, pagrindiniais jos principais bei taisyklėmis. Be teorinės dalies modulis apima ir efektyvaus mokymo bei konkrečių mokymosi mediacijos pavyzdžių analizę;
 • Trečiasis modulis ,,Kaip padėti mokytis mokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams? (12 ak.val. ) skirtas supažindinimui su mokymosi profiliais, individualių atvejų analizei, vaizdo mokymams, praktinio darbo refleksijai ir įgūdžių įtvirtinimui. 

Visuose moduliuose daugiau nei pusė mokymų laiko skiriama praktinėms užduotims. Mokymas vyks nedidelėse iki 10 -12 asm. grupėse, pedagogams patogiu mokymosi laiku. Ši programa bus vykdoma nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom platforma. Tikimasi, kad šios programos įgyvendinimas nuotoliniu būdu leis ne tik pagilinti pedagogo žinias apie kognityvinius mokymo/mokymosi procesus, efektyvių mokymo/mokymosi metodų taikymo galimybes, bet ir skatins pedagogus, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios bei ugdymo įstaigos vietos, mokytis ir dirbti kartu.

Daugiau informacijos apie šiuos mokymus bei kvalifikacijos tobulinimo programą galite rasti čia: Nuotolinio mokymo programa pedagogams: Kaip padėti mokiniams išmokti?

 

Jeigu norite gauti daugiau informacijos ar turite klausimų, parašykite mums: