Intelektinių gebėjimų vertinimas


Intelektinių gebėjimų vertinimas

Intelekto testai - tai vieni iš dažniausiai taikomų metodų, parodančių vaiko ar suaugusiojo gebėjimų ir žinių lygį. Šie metodai dažniausiai taikomi tada, kai norima nustatyti, ką vaikas ar suaugęs geba, žino, gali atlikti savarankiškai, koks jo žinių ar gebėjimų lygis, palyginus juos su jo bendraamžiais. Testavimo metu nustatomas ne tik bendrasis intelektinių gebėjimų lygmuo (IQ), bet ir gebėjimų grupės, intelektinės veiklos stipriosios ir silpnosios pusės, išskirtiniai gebėjimai ir probleminės sritys.

Intelektiniams gebėjimams vertinti gali būti taikoma:

  • Wechslerio intelekto skalė vaikams (WISC-III),
  • Intelekto struktūros testas (I-S-T 2000 R),
  • WILDE intelekto testas,
  • Berlyno intelekto struktūros testas jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimui (BIS-HB).

Intelekto testas priklauso nuo tiriamojo amžiaus bei tyrimo tikslų.

 

Paslaugų kainos:

Ištyrimas, duomenų apdorojimas, raštiška išvada:

  • Wechslerio intelekto skalė vaikams (WISC-III) - 80 EUR;
  • Intelekto struktūros testas (I-S-T 2000 R) - 120 EUR;
  • WILDEintelekto testas - 80 EUR;
  • Berlyno intelekto struktūros testas jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimui (BIS-HB) - 120 EUR;

 

Jeigu norite gauti daugiau informacijos ar turite klausimų, parašykite mums: