Dinaminis mokymosi potencialo vertinimas


Dinaminis mokymosi potencialo vertinimas

Tradiciniai intelekto ar pasiekimų testai parodo, ką vaikas ar suaugęs žino, moka, geba palyginus jį su jo bendraamžiais. Tačiau šie testai ne visada gali atsakyti į klausimą, kaip vaikas ar suaugęs  mokosi, koks yra jo mokymosi potencialas bei mokymosi galimybės.

Dinaminis mokymosi potencialo vertinimas (LPAD)– tai tradicinį testavimą papildantis ir daugiausiai informacijos apie tai, kaip mes mokomės, galintis suteikti vertinimas. Vertinimo metu vaikas ar suaugęs yra mokomas ir jo metu stebima, kaip jis mokosi, kaip mokant jis išmoksta geriausiai (kaip suvokia, įsimena, analizuoja, kaip naudoja kalbą mokantis ir pan.), kas padeda arba atvirkščiai trukdo mokytis ir išmokti.

 

Vertinimas naudojant LPAD- Basic instrumentus gali būti atliekamas vertinant 4-7 metų  amžiaus vaikų mokymąsi ir jų vaikų mokymosi potencialą. Tie patys instrumentai gali būti naudojami ir vyresniems vaikams ir suaugusiems, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, raidos sutrikimų ar žymių mokymosi sunkumų (turintiems Dauno sindromą, Autizmo spektro  ar žymių intelekto sutrikimų, sergantiems demencija ar Alzheimerio liga ir pan.).

Dinaminio LPAD- Basic mokymosi vertinimo kaina: 40 EUR/val. Vertinimo trukmė priklauso nuo tiriamojo amžiaus ir vertinime naudojamų testų skaičiaus. Vidutinė vertinimo trukmė: 4-5 val.

 

Vyresniems nei 8 metų vaikams ir suaugusiems naudojami LPAD- Standard instrumentai. Vertinimas sudaro galimybę vertinti ne tik pažintines savybes, tokias kaip suvokimas, atmintis, mąstymas, dėmesys, bet ir emocijas bei motyvaciją, darbo įgūdžius bei asmenybės savybes, svarbias mokantis.

Dinaminio LPAD- Standard mokymosi vertinimo kaina: 40 EUR/val. Vertinimo trukmė priklauso nuo tiriamojo amžiaus ir vertinime naudojamų testų skaičiaus. Vidutinė vertinimo trukmė: 4-5 val.

 

Dinaminio mokymosi vertinimo skaitmenizuota versija (LPAD-D) gali būti taikoma vyresniems nei 9 m. vaikams ir suaugusiems individualiai ir grupėje. Vienas iš svarbiausių šio vertinimas privalumų - mokymosi vertinimas ir mokymas vertinimo metu atliekamas grupėje (kas labiau atitinka mokymąsi klasėje, grupėje). Vienu metu galima vertinti iki 15-20 tiriamųjų. Specialių algoritmų pagalba vienu metu fiksuojami ir analizuojami ne tik kiekvieno tiriamojo mokymasis ir rezultatai, klaidos bei sudaromas individualus mokymosi profilis, bet kartu analizuojamas ir visos klasės/grupės mokinių mokymasis, sudaromas jos mokymosi profilis, pateikiami efektyviausi ir nerekomenduojami, vengtini mokymo metodai

Dinaminio mokymosi vertinimo skaitmenizuotos versijos kaina: 150 EUR/asm. (min. 15 asm.) Vertinimo trukmė priklauso taip pat priklauso nuo tiriamojo amžiaus ir vertinime naudojamų testų skaičiaus. Vidutinė vertinimo trukmė: 6-7 val.

 

Vertinimo pabaigoje pristatomi ir aptariami tyrimo rezultatai bei rekomendacijos. Nustačius stipriąsias ir silpnąsias mokymosi sritis, klientui pageidaujant, sudaromos ir Kognityvinio ugdymo programos.

 

Jeigu norite gauti daugiau informacijos ar turite klausimų, parašykite mums: