Apie mus


Turbūt mažai kas susimąstome, kiek svarbus mūsų gyvenime yra mokymasis, kokios galimybės atsiveria tiems, kuriuos lydi sėkmė mokykloje, kurie įgyja profesiją ir vėliau sėkmingai mokosi bei dirba. Ir atvirkščiai, kaip jaučiasi tie, kuriuos lydi mokymosi nesėkmės ar sunkumai mokantis, kuriems užduotys ne tik pamokose mokykloje, bet ir darbe tampa neįveikiamos ar sunkios. 

Deja, nemaža dalis mokinių į mokyklą ateina jai nepasiruošę. Kita dalis mokinių susiduria su žymiais mokymosi sunkumais ir diagnozėmis, nepriklausomai nuo to, kokią specialistų ar mokytojų pagalbą gauna. Dar kita dalis mokinių - tiesiog norėtų mokytis geriau, tačiau nenori, nemoka, o neretai ir nežino, kaip tai padaryti.

Šiandien jau daug žinome apie sutrikimus ir nesunkiai juos diagnozuojame. Tačiau vis dar mažai žinome ir siekiame suprasti, kaip reikia mokyti su vienais ar kitais mokymosi sunkumais susiduriantį vaiką. Juk ne IQ ar gebėjimų lygis, ne vienas ar kitas sutrikimas, bet supratimas, kaip vaikas mokosi ir kaip padėti jam mokytis yra svarbiausia.

Feuerstein metodas - tai vienas iš metodų bei galimybių padėti kiekvienam, kuris mokosi. Esame šio metodo pradininkai ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mums tai ne tik didelė atsakomybė, įdomus darbas, bet ir galimybė padėti kiekvienam, nepriklausomai nuo jo amžiaus, sunkumų ar sutrikimo patirti mokymosi sėkmę bei gražų pažinimo džiaugsmą.

Dr. Aida Šimelionienė


Dr. Aida Šimelionienė

Edukacinės krypties psichologė, magistro ir psichologijos krypties mokslo daktaro laipsnius įgijo Vilniaus universitete.

Turi daugiau nei 25 metų psichologinio vertinimo ir konsultavimo patirtį, specializuojasi kognityvinės psichologijos, gabumų atpažinimo ir vystymo, mokymo ir mokymosi srityse.

Dėsto Vilniaus universitete, veda mokymus gabumų atpažinimo, pagalbos mokantis ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo temomis pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

Feuersteino institute (Izraelis) įgijo visas individualaus ir grupinio  vaikų bei suaugusiųjų dinaminio mokymosi vertinimo (LPAD- Basic, LPAD – Standard) bei skaitmenizuotos šio vertinimo versijos (LPAD- Digital) licencijas. Dirba naudojant ir derinant visus FIE- Basic ( 4-7 m.), FIE-Standard (nuo 8 m. vaikams ir suaugusiems), FIE -Tactile (dėmesio, atminties, regos sutrikimų turintiems) programų instrumentus.

Turi Edukacinės krypties Europos psichologo sertifikatą (EuroPsy), yra Tarptautinės kognityvinio ugdymo ir psichologijos asociacijos (IACEP),  Pasaulinės gabių ir talentingų vaikų ugdymo asociacijos (WCGCT) bei Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narė.