Nuotolinio mokymo programa pedagogams


Nuotolinio mokymo programa pedagogams: Kaip padėti mokiniams išmokti? Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti

 

Susipažinkite su Feuersteino metodu - unikalia ugdymo sistema bei sužinokite, kaip padėti savo mokiniams mokytis ir išmokti.

Modulis I ,,Ko reikia, kad vaikas išmoktų?‘‘ (12 ak. val.)

Šių mokymų metu pedagogai turės galimybę analizuoti ir suprasti, kaip vyksta mokymasis, kokius kognityvinės funkcijos lemia mokymosi sėkmę arba atvirkščiai, lemia mokymosi sunkumus

Mokymai 4 susitikimų metu apims šias temas:

 1. Informacijos ir duomenų rinkimo etapas. Pagrindinės kognityvinės funkcijos, jų atpažinimas, korekcija ir ugdymas. Pagrindinės strategijos ir jų pritaikymas individualiame mokinio ir klasės darbe.
 2. Kalbos panaudojimas mokantis. Kurios skaitymo strategijos efektyviausiai padeda vaikams išmokti?
 3. Svarbiausios Apdorojimo etapo kognityvinės funkcijos, jų atpažinimas, korekcija ir ugdymas. Kaip ugdyti abstraktaus mąstymo gebėjimus?
 4. Atsakymų pateikimo etapo kognityvinių funkcijų atpažinimas, korekcija ir ugdymas. Kaip mokyti vaikus pateikti tai, ką jie išmoksta?

 

Modulis II ,,Mokymosi mediacija: mokymas ir įrankiai mokymosi potencialui atsiskleisti‘‘ (12 ak. val.)

Šiuose mokymuose tęsite pažintį su Feuersteino Tarpininkavimo mokantis teorija. Sužinosite, kas lemia efektyvų mokymą, kokie yra efektyvaus mokymo kriterijai,  kaip mokymosi mediacijos principus galima pritaikyti savo pamokose.

Šis mokymų modulis bus dėstomas taip pat 4 susitikimų metu ir apims šias temas:

 1. Efektyvaus mokymo samprata. 12 efektyvaus mokymo kriterijų (pgl. R. Feuersteiną).
 2. Kognityvinis žemėlapis - įrankis mokymosi užduočių, ypatumų ir sunkumų vertinimui.
 3. Kaip pritaikyti dinaminio vertinimo principus savo klasėje?
 4. Praktiniai mediacijos mokantis taikymo aspektai klasėje.

 

Modulis III. ,,Kaip padėti mokytis mokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams?“ (12 ak. val.)

Šiuose mokymuose dalyviai turės galimybę susipažinti su mokymosi profiliais ir pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, analizuos individualius atvejus,  pabandys įgytas žinias pritaikyti savo praktikoje.

Mokymai apims šias 4 pagrindines temas:

 1. Individualūs mokinio ir klasės mokymosi profiliai. Kurie metodai tinka, o kurių metodų reikia vengti dirbant su tam tikrų grupių mokiniais?
 2. Mokymosi pagalba specifinių sutrikimų ir sunkumų turintiems mokiniams.
 3. Kognityvinių gebėjimų ir mokymosi įgūdžių ugdymas neformalaus ugdymo veiklose. Informacinių technologijų, mobiliųjų programėlių panaudojimas kognityvinių gebėjimų lavinimui.
 4. Konsultacijų kambarys. Individualių mokinio ar klasės bei mediacijos mokant/is atvejų analizė.

 

Dalyvavimas aukštesniame moduliuose galimas tik užbaigus prieš tai esantį modulį. Baigus mokymus išduodama pažyma apie dalyvavimą mokymuose.

Parsisiųsti kvalifikacijos tobulinimo programą: Kvalifikacijos tobulinimo programa KAIP PADĖTI MOKINIAMS IŠMOKTI?