Seminarai ir mokymai


Tarpininkavimas mokantis: mokymas, užduotys ir įrankiai mokymosi potencialui atsiskleisti.

Seminaras skirtas ikimokyklinio ugdymo specialistams, pradinių klasių mokytojams ir mokytojams dalykininkams.

Prof. R. Feuerstein Tarpininkavimo mokantis teorijoje (angl. Mediated learning theory) aprašė, kokia ,,mokytojo‘‘ ir ,,mokinio‘‘ sąveika yra geriausia ir efektyviausiai keičianti vaiko pažinimą ir mokymąsi. Ši teorija padeda atsakyti į klausimą, kodėl tiek daug Nobelio premijos laurėtų yra žydų kilmės, kaip turėtume auginti vaikus, kad jie augtų smalsūs ir imlūs, kaip reiktų mokyti mokinius, kad jie ne tik mokytųsi, bet ir išmoktų.

Seminaro dalyviai:

  • susipažins su 12 efektyvaus mokymo kriterijų (pagal R. Feuersteiną);
  • sužinos, kaip taikyti efektyvaus mokymo principus savo pamokoje;
  • išmoks naudotis kognityviniu žemėlapiu – praktiniu įrankiu analizuoti užduotis ir suprasti, kodėl vaikai susiduria su mokymosi sunkumais;
  • sužinos ir išmoks praktinių mąstymo ir mokymosi strategijų, kaip mokyti mokinius efektyviai mokytis ir mąstyti;
  • aptars, kaip skatinti mokinių aktyvumą ir jų savarankišką mokymąsi.

Seminaro trukmė – 6 ak. val.

 

 

Ko reikia, kad vaikas išmoktų?

Seminaras skirtas pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

Seminaro dalyviai:

  • susipažins su 28 esminėmis mokymuisi pažinimo funkcijomis (pagal R. Feuersteiną);
  • aptars galimus mokymosi sunkumus remiantis nepakankamai arba dar nesusiformavusiomis (angl. deficient) esminėmis mokymuisi pažinimo funkcijomis (pagal R. Feuersteiną);
  • išmoks efektyvaus informacijos ir duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo bei atsakymų pateikimo strategijų ir taisyklių;
  • analizuos ir aptars konkrečius individualius mokymo/si atvejus.

Seminaro trukmė- 6 ak. val.