Kognityvinio ugdymo programos


Kognityvinio ugdymo programos

Feuerstein instrumentinio praturtinimo programos (FIE) - tai specialios užduotys, lavinančios pažinimo funkcijas, mokančios mąstymo ir mokymosi strategijų bei taisyklių, skatinančios aktyviai ir savarankiškai mokytis bei mąstyti.

FIE-Basic programa (11 instrumentų/užduočių rinkinių) skirta spartinti 4–9 m. vaikų pažintinę, socialinę ir emocinę raidą, tinkamai pasirengti jų mokymuisi mokykloje. Programą sudaro 11 instrumentų, kurie ne tik lavina vaikų dėmesingumą, orientaciją erdvėje ir laike, gebėjimus įvardinti, apibūdinti, klasifikuoti, kategorizuoti ir pan., bet ir ugdo vaikų socialinius bei emocinius įgūdžius, moko juos atpažinti savo ir kitų emocijas, numatyti ir planuoti savo elgesį bei jo pasekmes, tinkamai verintinti socialines situacijas.

FIE-Standard programa (14 instrumentų/užduočių rinkinių) skirta vyresniems nei 9 metų vaikams. Ją sudaro 14 instrumentų (užduočių rinkinių), skirtų mokymuisi svarbioms kognityvinėms funkcijos lavinti. Mokiniams ir suaugusiems, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, programa gali būti naudojama kaip korekcinė, o norintiems efektyviau mokytis - kaip praturtinanti ugdymą mokymo mokytis ir mąstymo ugdymo programa. Programa itin naudinga specialiųjų ugdymosi poreikių ar mokymosi sunkumų turintiems arba nerealizuojantiems savo gebėjimų vaikams ir suaugusiems - visiems, kurie nori efektyviau mokytis ir mąstyti.

FIE-Tactile programa – tai mokymosi įgūdžių bei pažinimo funkcijų lavinimas naudojant lytėjimą ir judesį. Atliekant šios programos specialias užduotis lavinama dėmesio koncentracija, darbinė  atmintis, planavimo ir organizavimo įgūdžiai.  Ši programa buvo sukurta turintiems regos negalę vaikams ir suaugusiems, tačiau vėliau buvo sėkmingai pritaikyta ir davė itin gerus rezultatus dirbant su hiperaktyviais, savireguliacijos, planavimo ir organizavimo sunkumų turinčiais bei nemotyvuotais vaikais bei suaugusiaisiais.

FIE instrumentai, programa bei užduotys priklauso nuo vaikų amžiaus, raidos ir mokymosi ypatumų, paprastai parenkama ir sudaroma remiantis Dinaminio mokymosi potencialo vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Programos gali būti taikomos tiek individualiai, tiek grupėje.