LPAD – Digital


Kiekvienas vertinimas, ar tai būtų tradicinis standartizuotas, ar dinaminis, individualus ar grupinis -  turi savų privalumų ir trūkumų ir yra naudingiausias tada, kai padeda atsakyti į mums rūpimus klausimus.

Individualus dinaminis mokymosi galimybių vertinimas dažniausiai naudojamas ir labiausiai naudingas žymesnių mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, kada norime suprasti, kaip vaikas mokosi, kaip reiktų jį mokyti, kad jis pasiektų geresnių mokymosi rezultatų.  Tačiau toks vertinimas atliekamas individualiai ir mes dažniausiai neturime galimybės pamatyti, kaip vaikas mokosi klasėje, grupėje, o ir mokytojams nėra lengva pritaikyti pateikiamas rekomendacijas dirbant ne individualiai, o grupėje, klasėje, kur kartu mokosi dar 20-30 įvairių gebėjimų mokiniai.

Vienas iš svarbiausių grupinio ir kompiuterizuoto mokymosi vertinimo (LPAD- D) privalumų - mokymas vertinimo metu atliekamas grupėje (kas labiau atitinka mokymąsi klasėje). Vienu metu galima vertinti iki 20-30 mokinių (tirti visą klasę), specialių algoritmų ir kompiuterio pagalba vienu metu fiksuojami ir analizuojami visų grupėje esančių mokinių atsakymai, analizuojamos klaidos, pasirinkimai, atlikimo laikas, rezultatai ir pan. Taigi, vienu metu mes galime gauti informaciją ne tik apie kiekvieną  mokinį individualiai, bet vienu metu analizuoti visos klasės bei joje esančių mokinių mokymąsi vienu metu. Atlikus vertinimą sudaromas ne tik kiekvieno mokinio individualus mokymosi profilis, jo galios ir sunkumai, mokymosi lygis, efektyviausi mokymo būdai bei mažiau efektyvūs mokymo metodai, kurių rekomenduojama vengti (individualus mokymosi profilis), bet kartu analizuojamas ir visos klasės mokinių mokymasis, pateikiamos rekomendacijos ne tik apie individualių vaikų, bet ir visos klasės  efektyviausias mokymo strategijas ir mokymo būdus (klasės/grupės mokymosi profilis).    

Pagrindinis dinaminio mokymosi vertinimo tikslas - vertinti patį mokymąsi, pokyčius ir sąlygas sėkmingam mokymuisi. Atlikdami grupinį ir kompiuterizuotą vertinimą galime atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos neturime galimybės atsakyti vertindami mokymąsi individualiai. Pasitelkdami technologijas mes galime vertinimą atlikti žymiai efektyviau, skirti daugiau laiko ne tiek pačių rezultatų  apdorojimui, išvadų rašymui, bet  svarbiausiems klausimams  atsakyti - kas yra tas ,,raktas‘‘, kur yra ,,vartai‘‘   į mokymosi potencialą ir sėkmę bei kaip  juos ,,atidaryti‘‘? 

Testavimo užduotis galima atlikti individualiai arba grupėje iki 25-30 žmonių. Testavimas trunka apie 7-8 val. Testuoti galima vyresnius nei 8-9 metų mokinius, studentus ir suaugusiuosius. Daugiau informacijos apie vertinimą: