Dinaminis mokymosi potencialo vertinimas


Dinaminis mokymosi potencialo vertinimas

Tradiciniai intelekto ar pasiekimų testai parodo, ką vaikas ar suaugęs žino, moka, geba palyginus jį su jo bendraamžiais. Tačiau šie testai negali atsakyti į klausimą, kaip mes mokomės, kodėl gauname vienus ar kitus įvertinimus ir kokios yra mūsų mokymosi galimybės bei mokymosi potencialas.

Dinaminis mokymosi potencialo vertinimas (LPAD)– tai tradicinį testavimą papildantis ir daugiausiai informacijos apie tai, kaip mes mokomės, galintis suteikti vertinimas. Vertinimo metu vaikas ar suaugęs yra mokomas ir jo metu stebima, kaip jis mokosi, kaip mokant jis išmoksta geriausiai (kaip suvokia, įsimena, analizuoja, kaip naudoja kalbą mokantis ir pan.), kas padeda arba atvirkščiai trukdo mokytis ir išmokti. Vertinimas sudaro galimybę vertinti ne tik pažintines mūsų savybės, tokias kaip suvokimas, atmintis, mąstymas, dėmesys, bet ir emocijas bei motyvaciją, darbo įgūdžius bei asmenybės savybes svarbias mokantis.

Vertinimas naudojant LPAD- Basic instrumentus gali būti atliekamas vertinant 4-8 metų  amžiaus vaikų mokymąsi ir jų vaikų mokymosi potencialą. Tie patys instrumentai gali būti naudojami ir vyresniems vaikams ir suagusiems, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, raidos sutrikimų ar žymių mokymosi sunkumų (turintiems Dauno sindromą, Autizmo spekto  ar intelekto sutrikimų, sergantiems dimencija ar Alzheimerio liga ir pan.).

Vyresniems nei 9 metų vaikams ir suaugusiems naudojami LPAD- Standard instrumentai.

Dinaminio mokymosi vertinimo kaina: 35 EUR/val.

Vidutinė vertinimo trukmė: 4-5 val.

 

Feuersteino dinaminio mokymosi vertinimo kompiuterizuota versija (LPAD-Digital). Vienas iš svarbiausių šio vertinimas privalumų - mokymosi vertinimas ir mokymas vertinimo metu atliekamas grupėje (kas labiau atitinka mokymąsi klasėje, grupėje). Vienu metu galima vertinti iki 20-30 tiriamųjų. Specialių algoritmų ir kompiuterio pagalba, vienu metu fiksuojami ir analizuojami ne tik kiekvieno tiriamojo mokymasis ir rezultatai, klaidos bei sudaromas individualus mokymosi profilis, bet kartu analizuojamas ir visos klasės/grupės mokinių mokymasis, sudaromas jos mokymosi profilis, pateikiami efektyviausi ir nerekomenduojami, vengtini mokymo metodai.

Dinaminio mokymosi vertinimo kaina: 150 EUR

Vidutinė vertinimo trukmė: 7-8 val.

 

Dinaminio mokymosi vertinimo trukmė ir parenkami tyrimo instrumentai priklauso nuo vaiko ar suaugusiojo amžiaus bei mokymosi ypatumų. Vertinimo pabaigoje pristatomi ir aptariami tyrimo rezultatai bei rekomendacijos. Nustačius stipriąsias ir silpnąsias mokymosi sritis, sudaromos Kognityvinio ugdymo programos.